Πρακτικά 3ης συνεδρίασης διοικούσας επιτροπής (25/07/2018)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚοινΣΕπ Eco Tourismo – ΑΓεΜΚΟ 107003051

Πρακτικό αριθμός 3 συνεδρίασης διοικούσας επιτροπής

Σήμερα 25/07/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθε στον οικισμό Λαιμού του Δήμου Πρεσπών στα γραφεία της Eco tourismo η Διοικούσα επιτροπή αυτής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.

Η Διοικούσα επιτροπή αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1 . Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη

 

Και κατά άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού μας αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης αθλητικών δραστηριοτήτων που θα λάβει χώρα κατά τους μήνες Ιούλιο,Αύγουστο και ειδικότερα από 25/07/2018 έως 31/08/2018 στην περιοχή της Λευκάδας και της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Eco tourismo Κοιν.Σ.Επ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα 25/07/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθε  στον οικισμό Λαιμού του Δήμου Πρεσπών στα γραφεία της Eco tourismo η Διοικούσα επιτροπή αυτής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.

Κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντες:

Ναούμ Χρήστος Πρόεδρος
Πιτουλής Λεωνίδας Γραμματέας
Παπαναστασίου Θεόδωρος Ταμίας
Γρηγοράτου Ανθοδέσμη Μέλος
Κακαράντζα Ειρήνη Μέλος

 

Η Διοικούσα επιτροπή αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1 . Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη

 

Μετά την εθελοντική προσφορά μη Μελών της Κοιν.Σ.Επ. των παρακάτω:

1. Juarez Valsagna Gonzalo Sebastian ΑΑΑ356100
2. Daivison Rodrigues Marques FS850910
3. Pablo Rodriguez ΑΑΕ370254
4. Πέτρος Ζαφείρης ΑΝ180606

 

Και κατά άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού μας αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης αθλητικών δραστηριοτήτων που θα λάβει χώρα κατά τους μήνες Ιούλιο,Αύγουστο και ειδικότερα από 25/07/2018 έως 31/08/2018 στην περιοχή της Λευκάδας και της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Eco tourismo Κοιν.Σ.Επ

 

Στο σημείο αυτό λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το Παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ναούμ Χρήστος Πρόεδρος
Πιτουλής Λεωνίδας Γραμματέας
Παπαναστασίου Θεόδωρος Ταμίας
Γρηγοράτου Ανθοδέσμη Μέλος
Κακαράντζα Ειρήνη Μέλος

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Κοιν.Σ.Επ. Eco tourismo

 

Παρακάτω ακολουθούν οι εθελοντικές συμβάσεις εργασίας των μη Μελών της Κοιν.Σ.Επ και το “Πινάκιο Εθελοντισμού” σε μορφή pdf:

  1. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Juarez Valsagna Gonzalo Sebastian (pdf)
  2. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Daivison Rodrigues Marques (pdf)
  3. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Pablo Rodrigues (pdf)
  4. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Πέτρος Ζαφείρης (pdf)
  5. Πινάκιο Εθελοντισμού (pdf)

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση