Πρακτικά 5ης συνεδρίασης διοικούσας επιτροπής (25/06/2019)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚοινΣΕπ Eco Tourismo – ΑΓεΜΚΟ 107003051

Πρακτικό αριθμός 5 συνεδρίασης διοικούσας επιτροπής

Σήμερα 25/06/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 συνήλθε στον οικισμό Λαιμού του Δήμου Πρεσπών στα γραφεία της Eco tourismo η Διοικούσα επιτροπή αυτής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.

Η Διοικούσα επιτροπή αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 . Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη

Και κατά άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού μας αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης αθλητικών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικές δράσεις(καθαρισμό παραλίας από σκουπίδια)που θα λάβει χώρα κατά τους μήνες Ιούνιο , Ιούλιο , Αύγουστο και ειδικότερα από 25/06/2019 έως 31/08/2019 στην περιοχή της Λευκάδας και της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Eco tourismo Κοιν.Σ.Επ

Ειδικότητα & Αντικείμενο Εργασίας:

-Βοήθεια για την διαμόρφωση πίστας απογείωσης-προσγείωσης

-Εκπαίδευση-σεμινάρια για τον αεραθλητισμό

-Συμμετοχή σε πτήσεις

-Ενημέρωση για τον αεραθλητισμό-διάδοση του αθλήματος

-Περιβαλλοντικές δράσεις, καθαρισμός παραλίας από σκουπίδια και πλαστικά

-Ενημέρωση για το εθνικό πάρκο Πρεσπών και προώθηση του τουρισμού της περιοχήςΣυμμετοχή σε μαθήματα πρώτων βοηθειών και διάσωσης από πνιγμό-πρακτική εξάσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα 25/06/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 συνήλθε στον οικισμό Λαιμού του Δήμου Πρεσπών στα γραφεία της Eco tourismo η Διοικούσα επιτροπή αυτής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.

Κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντες:

Ναούμ Χρήστος Πρόεδρος
Δανιήλ Πέτρου Γραμματέας
Παπαναστασίου Θεόδωρος Ταμίας
Γρηγοράτου Ανθοδέσμη Μέλος
Θεόφιλος Γεωργίου Μέλος

Η Διοικούσα επιτροπή αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία , προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1 . Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη

Μετά την εθελοντική προσφορά μη Μελών της Κοιν.Σ.Επ. των παρακάτω:

1. Θωμάς Τατσιώνας ΑΚ385551
2. Daivison Rodrigues Marques FS850910
3. Pablo Rodriguez ΑΑΕ370254
4. Πέτρος Ζαφείρης ΑΝ180606
5. Santiago Matias Emanuel Aquino ΑΑΒ240895
6. Rafael Blankenheim FZ489523
7. Jose Savio FV631814

Και κατά άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού μας αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης αθλητικών δραστηριοτήτων που θα λάβει χώρα κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο , Αύγουστο και ειδικότερα από 25/06/2019 έως 31/08/2019 στην περιοχή της Λευκάδας και της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Eco tourismo Κοιν.Σ.Επ

Στο σημείο αυτό λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το Παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ναούμ Χρήστος Πρόεδρος
Δανιήλ Πέτρου Γραμματέας
Παπαναστασίου Θεόδωρος Ταμίας
Γρηγοράτου Ανθοδέσμη Μέλος
Θεόφιλος Γεωργίου Μέλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Κοιν.Σ.Επ. Eco tourismo
Παρακάτω ακολουθούν οι εθελοντικές συμβάσεις εργασίας των μη Μελών της Κοιν.Σ.Επ και το “Πινάκιο Εθελοντισμού” σε μορφή pdf:

  1. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Θωμάς Τατσιώνας (pdf)
  2. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Daivison Rodrigues Marques (pdf)
  3. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Pablo Rodrigues (pdf)
  4. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Πέτρος Ζαφείρης (pdf)
  5. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Santiago Matias Emanuel Aquino (pdf)
  6. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Rafael Blankenheim (pdf)
  7. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Jose Savio (pdf)
  8. Πινάκιο Εθελοντισμού (pdf)

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση