Πρακτικά 7ης συνεδρίασης διοικούσας επιτροπής (15/09/2019)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚοινΣΕπ Eco Tourismo – ΑΓεΜΚΟ 107003051

Πρακτικό αριθμός 7 συνεδρίασης διοικούσας επιτροπής

Σήμερα 15/09/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 συνήλθε στον οικισμό Λαιμού του Δήμου Πρεσπών στα γραφεία της Eco tourismo η Διοικούσα επιτροπή αυτής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.

Η Διοικούσα επιτροπή αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 . Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη

Και κατά άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού μας αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης διαφημιστικής προβολής του Εθνικού πάρκου Πρεσπών όσον αφορά τον αθλητικό τουρισμό στην περιοχή με σκοπό την προσέλκυση τουριστών και της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Eco tourismo Κοιν.Σ.Επ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα 15/09/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 συνήλθε στον οικισμό Λαιμού του Δήμου Πρεσπών στα γραφεία της Eco tourismo η Διοικούσα επιτροπή αυτής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.

Κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντες:

Ναούμ Χρήστος Πρόεδρος
Πέτρου Δανιήλ Γραμματέας
Παπαναστασίου Θεόδωρος Ταμίας
Γρηγοράτου Ανθοδέσμη Μέλος
Γεωργίου Θεόφιλος Μέλος

Η Διοικούσα επιτροπή αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία , προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1 . Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη

Μετά την εθελοντική προσφορά μη Μελών της Κοιν.Σ.Επ. των παρακάτω:

1. Pablo Rodriguez ΑΑΕ370254
2. Santiago Matias Emanuel Aquino ΑΑΒ240895
3. Πέτρος Ζαφείρης ΑΝ180606

Και κατά άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού μας αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης διαφημιστικής προβολής του Εθνικού πάρκου Πρεσπών που θα λάβει χώρα κατά τους μήνες Σεπτέμβρη,Οκτώβρη,Νοέμβρη και ειδικότερα από 15/09/2019 έως 30/11/2019 στην περιοχή των Βαλκανίων και της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Eco tourismo Κοιν.Σ.Επ

Στο σημείο αυτό λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το Παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ναούμ Χρήστος Πρόεδρος
Πέτρου Δανιήλ Γραμματέας
Παπαναστασίου Θεόδωρος Ταμίας
Γρηγοράτου Ανθοδέσμη Μέλος
Γεωργίου Θεόφιλος Μέλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Κοιν.Σ.Επ. Eco tourismo

Παρακάτω ακολουθούν οι εθελοντικές συμβάσεις εργασίας των μη Μελών της Κοιν.Σ.Επ σε μορφή pdf:

  1. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Pablo Rodrigues (pdf)
  2. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Santiago Matias Emanuel Aquino (pdf)
  3. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Πέτρος Ζαφείρης (pdf)

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση