Πρακτικά 8ης συνεδρίασης διοικούσας επιτροπής (30/06/2020)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚοινΣΕπ Eco Tourismo – ΑΓεΜΚΟ 107003051

Πρακτικό αριθμός 8 συνεδρίασης διοικούσας επιτροπής

Σήμερα 30/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 συνήλθε στον οικισμό Λαιμού του Δήμου Πρεσπών στα γραφεία της Eco tourismo η Διοικούσα επιτροπή αυτής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.

Η Διοικούσα επιτροπή αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 . Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη

Και κατά άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού μας αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης αθλητικών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικές δράσεις(καθαρισμό παραλίας από σκουπίδια)που θα λάβει χώρα κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και ειδικότερα από 10/07/2020 έως 31/08/2020 στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και της Λευκάδας αντίστοιχα και της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Eco tourismo Κοιν.Σ.Επ

Ειδικότητα & Αντικείμενο Εργασίας:

-Βοήθεια για την διαμόρφωση πίστας απογείωσης-προσγείωσης

-Εκπαίδευση-σεμινάρια για τον αεραθλητισμό

-Συμμετοχή σε πτήσεις

-Ενημέρωση για τον αεραθλητισμό-διάδοση του αθλήματος

-Ενημέρωση και παρότρυνση του κοινού για διθέσιες πτήσεις αναψυχής

-Περιβαλλοντικές δράσεις, καθαρισμός παραλίας από σκουπίδια και πλαστικά

-Ενημέρωση για το εθνικό πάρκο Πρεσπών και προώθηση του τουρισμού της περιοχής

Συμμετοχή σε μαθήματα πρώτων βοηθειών και διάσωσης από πνιγμό-πρακτική εξάσκηση

Δωρεάν διάθεση υφασμάτινων μασκών προστασίας κατά των ιώσεων και αλλεργιών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 8 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα 30/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 συνήλθε στον οικισμό Λαιμού του Δήμου Πρεσπών στα γραφεία της Eco tourismo η Διοικούσα επιτροπή αυτής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.

Κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντες:

Ναούμ Χρήστος Πρόεδρος
Δανιήλ Πέτρου Γραμματέας
Παπαναστασίου Θεόδωρος Ταμίας
Γρηγοράτου Ανθοδέσμη Μέλος
Θεόφιλος Γεωργίου Μέλος

Η Διοικούσα επιτροπή αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία , προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1 . Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη

Μετά την εθελοντική προσφορά μη Μελών της Κοιν.Σ.Επ. των παρακάτω:

 

1. Θωμάς Τατσιώνας ΑΚ385551
2. Λευτέρης Παππάς ΑΜ207274
3. Μαρία Πετρίδου ΑΒ695041
4. Πέτρος Ζαφείρης ΑΝ180606
5. Agustin ΑΑΒ240895
6. Catalin Iantuc GZ534673
7. Leti Caraballo ΑΑC762017
8. Λάζαρος Παπαδόπουλος ΑΗ052875
9. Γεράσιμος Μινέτος ΑΜ092077

Και κατά άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού μας αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης αθλητικών δραστηριοτήτων που θα λάβει χώρα κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και ειδικότερα από 01/07/2020 έως 08/07/2020 και 10/07/2020 έως 31/08/2020 στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και της Λευκάδας αντίστοιχα και της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ecotourismo Κοιν.Σ.Επ

Στο σημείο αυτό λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το Παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ναούμ Χρήστος Πρόεδρος
Δανιήλ Πέτρου Γραμματέας
Παπαναστασίου Θεόδωρος Ταμίας
Γρηγοράτου Ανθοδέσμη Μέλος
Θεόφιλος Γεωργίου Μέλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Κοιν.Σ.Επ. Eco tourismo
Παρακάτω ακολουθούν οι εθελοντικές συμβάσεις εργασίας των μη Μελών της Κοιν.Σ.Επ και το “Πινάκιο Εθελοντισμού” σε μορφή pdf:

   1. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Θωμάς Τατσιώνας (pdf)
   2. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Λευτέρης Παππάς (pdf)
   3. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Μαρία Πετρίδου (pdf)
   4. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Πέτρος Ζαφείρης (pdf)
   5. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Agustin (pdf)
   6. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Catalin Iantuc (pdf)
   7. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Leti Caraballo (pdf)
   8. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Λάζαρος Παπαδόπουλος (pdf)
   9. Εθελοντική Σύμβαση Εργασίας Γεράσιμος Μινέτος (pdf)
   10. Πινάκιο Εθελοντισμού (pdf)

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση